1 Ocak 2024 - Pazartesi
Başlangıç / Sınav & Mülakat / Mülakatlar / POMEM Mülakat Soruları ve Cevapları

POMEM Mülakat Soruları ve Cevapları

Polis Akademisi tarafından düzenlenen polislik alımları için adaylara yöneltilen POMEM mülakat soruları ve cevapları hakkında güncel bilgileri bu makalemizde sizler için derledik. İşte adaylara yöneltilen mülakat soruları:

Hiyerarşi nedir?

Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst terimleri kıdem, rütbe ve liyakata göre belirlenir.

Emniyet Genel Müdürü kimdir?

O dönemdeki Genel Müdür ismi söylenir.

Polis, öfkesine nasıl hakim olmalıdır?

Yaptığı işin devleti temsil ettiği unutulmamalıdır. (Burada kişisel yorumlarınızı ekleyebilirsiniz)

Polis mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Evet, polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.

Disiplin nedir?

Kurallara uymak, yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun olarak yapmak. Bir topluluğun yasalarına, yazılı ve yazısız kurallarına uymak.

Temel insan hakları nelerdir?

Yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, ekonomik haklar, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve ibadet özgürlüğüdür.

Kuvvetler ayrılığı ne demektir?

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Otorite nedir?

Herhangi bir konuda emretme, itaat ettirme gücü ve kuvvetini kullanma, bir şeye herkesi inandırma özelliğini kullanma.

Suç nedir?

Yanlış ya da zararlı olduğu için hukuki otoritelerce yasaklanmış eylemlere suç, bu eylemleri gerçekleştirene de suçlu denir.

Siber saldırı nedir?

Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırma, sistemi durdurma ya da tam olarak devre dışı bırakma eylemidir. Şahıslara zarar vermek için yapılan bu eylemler, devletlerin kullandığı dijital sistemlere zarar vermek için de kullanılabilmektedir. Bu siber saldırıları gerçekleştiren kişilere hacker adı verilir.

Suriye’deki iç karışıklık için ne düşünüyorsun?

Suriye’nin bir an önce demokratik hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun için ülkemiz başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin ve uluslar arası otoritelerin gerekeni yapması gerekir.

Vatan sevgisi nedir?

Gerektiğinde toprak bütünlüğünü sağlamak için can vermeyi göze alabilmektir. Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için alınan sorumluluk vatan sevgisini ifade eder.

AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

AB üyeliğine diğer ülkeler gibi normal yollardan girildiği taktirde ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum. Ancak, bu üyelik Türkiye için yaptırımlar getirecekse AB üyeliğine çok da sıcak bakmıyorum. Zira, Türkler her dönemde kendi yağında kavrulmayı becermiş bir millettir.

Suç korkusu nedir?

Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonudur.

Para gerekli midir? Parasız insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

İnsanın yaşamını refah içinde idame ettirebilmesi için para gereklidir. İnsanın değeri para ile ölçülemez.

Ahlâksız bir görev verilirse ne yaparsınız?

Görevin gerekliliğini sorgularım. Eğer verilen bu görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise görevi yerine getiririm.

En sevdiğiniz sosyal etkinlik nedir?

Kitap okumak, sinema, tiyatro vb. cevaplar verebilirsiniz.

Polis nedir?

Kamu düzenini, halkın huzur ve güvenini sağlamakla görevli kamu görevlisidir.

Adalet nedir?

Hak ve hukuku gözeterek; haklıya hakkını, suçluya cezasını vermektir.

Dede Korkut kimdir? Kısaca bilgi verin.

Dede Korkut destanlarının ilk anlatıcısıdır. Hayatı konusunda net bir bilgi olmadığı gibi, 295 yıl yaşadığı belirtilmektedir. Dede Korkut Destanları Oğuzların destansı hikâyelerinin mecmuasıdır. Toplamda 12 hikâye içerir ve H.O.Fleisch tarafından bulunmuştur.

Sovyetler Birliği (SSCB) ne zaman yıkılmıştır?

25 Aralık 1991

2003 Eurovision Birincisi kimdir?

Sertab Erener – Every Way That I Can

Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı ilk caminin ismi nedir?

Rumeli Hisarı Camisi

Karakter nedir?

Bir topluluğun, bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünüdür.

Tarafsızlık nedir?

Tarafsız kalma, yansız kalma, herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.

Yabancı dilin önemi nedir?

Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini, tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir.

Kitap okur musunuz? En son okuduğunuz kitap nedir?

Kitap okuyup okumadığınız hakkında bilgi vereceksiniz. Eğer kitap okuduğunuzu söylediyseniz, en son okuduğunuz kitap ismi ve yazarı hakkında kısa bilgi verebilirsiniz.

Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir?

Genel nedenler

 • Sanayi inkîlabından sonra sömürgecilik yarışı
 • Hammadde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkması
 • Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik akımı
 • Silahlanma ve bloklaşma

Antropoloji Nedir?

İnsan bilimi demektir. Tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka söylemle; “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

‘‘Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.

İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu izlemeliydin” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, izlenen yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.

Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler.

Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.

Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?

Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.

Osmanlı neden çöktü?

 • Devlet idaresinin bozulması
 • Toprak sisteminin bozulması
 • Yeniçeri ocağının bozulması
 • Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 • Pozitif bilimin terkedilmesi
 • Adliye mekanizmasının çöküşü
 • Kapitülasyonlar
 • Batıyı takip edememe
 • Toplum yapısı ve gayrimüslimler
 • Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.

Kitap okur musunuz? En son okuduğunuz kitap nedir?

Kitap okuyup okumadığınız hakkında bilgi vereceksiniz. Eğer kitap okuduğunuzu söylediyseniz, en son okuduğunuz kitap ismi ve yazarı hakkında kısa bilgi verebilirsiniz.

İklim nedir? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, hava basıncı, rüzgâr, nem, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen isimdir. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır. Akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.

Konut dokunulmazlığı nedir?

Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir.

Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?

Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.

Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?

Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.

 

İlginizi Çekebilir

Bekçilik Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen on binlerce adayı uzun bir maraton bekliyor. Bu süreçte, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir