17 Haziran 2024 - Pazartesi
Başlangıç / Sınav & Mülakat / Mülakatlar / PMYO Mülakat Soruları

PMYO Mülakat Soruları

YGS sınavından belirli bir baraj puanı aldıktan sonra Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO)’ya başvuru yapan aday öğrenciler, yapılan değişiklik sonrası YKS sınavında bulunan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucundan alınan puana göre başvurularını yapacaklar. Polislik başvurusuna hak kazanan aday öğrenciler için PMYO mülakat soru ve cevapları ile ilgili, siz değerli okurlarımıza bazı bilgiler ileteceğiz.

Adayların polis okullarına hazırlık aşamalarında kendilerine sorun ettikleri konuların başında sözlü mülakat sınavları geliyor. Biz de bu makalemizde geçtiğimiz senelerde yapılan PMYO mülakatlarında adaylara yöneltilen soruları sizler için derledik.

Yabancı dilin önemi nedir?

Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini, tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir.

Trafik kuralları hakkında bilgi verin.

Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için düzenlenmiş kurallar bütünüdür.

Karakter nedir?

Bir topluluğun, bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünüdür.

Tarafsızlık nedir?

Tarafsız kalma, yansız kalma, herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme durumudur.

İklim nedir? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, hava basıncı, rüzgâr, nem, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen isimdir. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır. Akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.

Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi?

Olur! Medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde yasama, yürütme, yargıdan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.

Kitap okur musunuz? En son okuduğunuz kitap nedir?

Kitap okuyup okumadığınız hakkında bilgi vereceksiniz. Eğer kitap okuduğunuzu söylediyseniz, en son okuduğunuz kitap ismi ve yazarı hakkında kısa bilgi verebilirsiniz.

Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir?

Genel nedenler

 • Sanayi inkîlabından sonra sömürgecilik yarışı
 • Hammadde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkması
 • Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik akımı
 • Silahlanma ve bloklaşma

Osmanlı neden çöktü?

 • Devlet idaresinin bozulması
 • Toprak sisteminin bozulması
 • Yeniçeri ocağının bozulması
 • Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 • Pozitif bilimin terkedilmesi
 • Adliye mekanizmasının çöküşü
 • Kapitülasyonlar
 • Batıyı takip edememe
 • Toplum yapısı ve gayrimüslimler
 • Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.

Antropoloji Nedir?

İnsan bilimi demektir. Tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

Konut dokunulmazlığı nedir?

Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir.

Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka söylemle; “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir?

Sabır, görevine sadakat, duygu ve öfke kontrolü.

‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.

Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.

Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?

Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.

‘‘Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.

İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu izlemeliydin” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, izlenen yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.

Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?

Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.

Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

Başarıyı genellikle birinci olmak şeklinde görürüz. Sınıf birinciliği, okul birinciliği her zaman toplumdan takdir görür. Elbette ki bunların da bir başarı olduğu muhakkaktır. Fakat bence asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır. Şu da var ki başarı için yalnız zekâ ve yetenek yetmez, inanç ve azim de gerekir. Bunlar bir araya geldiği zaman başarı da arkalarından gelecektir.

Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler.

Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.

İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.

İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?

Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse üç tane 1 sayısı ayrı ayrı yazıldığında alacağı değer 3’tür. Çünkü üç tane 1 sayısı toplandığında sonuç 3 çıkar. Fakat bu 1’ler yan yana gelirse 111 olur. Bu basit örnek bize bir amaç doğrultusunda birleşmenin ve takım olmanın önemini açıkça göstermektedir.

Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?

Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.

PolisOkulu.com

İlginizi Çekebilir

Bekçilik Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen on binlerce adayı uzun bir maraton bekliyor. Bu süreçte, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir